Disclaimer

In Contact Bij Marloes verleent u hierbij toegang tot www.incontactbijmarloes.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

In Contact Bij Marloes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

In Contact Bij Marloes spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van In Contact Bij Marloes.

In het bijzonder zijn alle prijzen en de omschrijvingen daarvan op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gekoppelde webshops en bezoekers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. In Contact Bij Marloes oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via mail@kindercoachmarloes.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de gekoppelde webshops en In Contact Bij Marloes.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van overige materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van In Contact Bij Marloes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.